Игри

Информация за страница Прокурор

   Всеки прокурор има едно основно задължение, което се състои в издаването на справедливи присъди. Такива се налагат винаги, когато подведените под съдебна отговорност закононарушители трябва да отговарят за извършваните от тях деяния. За съжаление навсякъде по света хората добре са запознати със ситуации, в които поради една или друга причина не се стига до издаването на справедливо осъждане. Причините за това могат да са от различен характер, като например липсата на достатъчно убедителни и сериозни доказателства. Ако те не са преки и в действителност не са в състояние да уличат посочения за виновен, то съдът трябва да го пусне на свобода. Не на последно по важност място трябва да се отчете и още едно обстоятелство, свързано с корупционните схеми и практики. Те често пъти са главният виновник за това даден престъпник да се озове на свобода, докато всъщност е извършил престъпно деяние и се изисква да бъде наказан съгласно законите на своята страна. В повечето такива случаи се стига и до издаването на присъди, които обаче са по-леки.

    По принцип длъжността прокурор е една от важните и ключови за цялата страна, независимо за коя точно става въпрос. Това лице има задължението предимно да се ръководи от интересите на обществото, а не от своите лични успехи и облаги. Когато прокурорите в съдебната зала са безпристрастни и се борят за справедливост, няма начин да не се стигне до издаването на справедлива присъда. Мандатът на това лице продължава в страната за срок от седем години, но това въведение е от сравнително скоро. Всъщност с приетата през 1991-ва година конституция се постановлява, че прокурорите застават на своя пост точно за седем години. Преди това нещата са малко по-различни – през 1947-ма година се приема Димитровската конституция. Това е първият по-сериозен орган, който урегулира и определя задълженията на прокурора. В момента постът главен прокурор в страната се заема от Сотир Цацаров, а преди него на тази длъжност работи и Никола Филчев. Отговорностите и задълженията на прокурорите са много и различни на брой, като за някои от тях се налага използването на заместници. Това става в случаите, когато главното лице има ангажименти извън страната.

    Висшият съдебен съвет е органът, който има правата и задълженията да назначава лица на длъжността главен прокурор. При тази позиция полът няма значение, така че мъже и жени могат да се борят за тази позиция. Всъщност прокурорът далеч не се изчерпва единствено с това да защитава интересите на обществото, макар че това е една от ключовите му и значими в дългосрочен план функции. Също така той контролира и надзирава служителите в много на брой инстанции, като например Върховната касационна прокуратура. Той е пряко отговорен и за действията на своите служители и помощници, като в случай на провинение и неизпълнение на задълженията им именно той може да е човекът, върху когото да се стовари цялата отговорност. Длъжността на прокурора е отговорна и много сериозна, ето защо далеч не всеки е подходящ да заеми този пост. В наши дни в редица държави по света прокурорите издават справедливи присъди и помагат на хората да живеят в мир.

eXTReMe Tracker